Prioritering


Her er der en prioriteret liste over de manglende opgaver og den rækkefølge vi forventer at løse dem i. For at kunne se hvor langt vi er nået anvendes, som på blokdiagrammet,: Udført, begyndt, ikke begyndt.


Hvad vi har udført før Robocup 2001 er opsummeret i Robocup 2001.

Hvad vi regner med at lave før Robocup 2002 vil efterhånden som vi kommer i tanke om det komme til at stå herunder:
 

 1. Opdatering af hjemmeside (det bliver vi nok aldrig færdige med :-))
At gøre inden udviklingen mod RoboCup'2002 starter:
 1. DS89C420 processoren fra Dallas/Maxim, er endnu ikke færdig udviklet bl.a. derfor har vi valgt at fortsætte med PIC16F877.
 2. Overveje at ombygge liniesensoren til at anvende IR-dioder, således forventer vi at kunne se mindre kontrast forskelle, hvilket vil være nødvendigt ved den sorte streg. Vi har desværre ikke tid, så denne udvidelse må vente til næste år.
Udvikling til RoboCup'2002:
 1. Vi har valgt at skifte compiler til CC5X, dermed skal en del af koden skrives om, hvilket den også kan trænge til.
 2. Afstandsmåler bringes til at virke
 3. Oversætte kode til linieregulering - overveje at bruge de bedre datatyper i CC5X
 4. Skrive en Pilot-tilstandsmaskine i CC5X og teste den på en simpel bane, fx på IAU
 5. Skrive RS232-interface til liniesensoren i CC5X og overføre lysstyrkeinformation ved fejl
 6. Bygge vandfast encoder
 7. Motorregulering ændres til at bruge digital encoder - en stor succesoplevelse!
 8. Dead reckoning tilpasses til ny sensor og testes
 9. Reguleringsrutine til stregfølgning tunes og testes
 10. Reguleringsrutine til væg skrives og testes
 11. Fremadrettet afstandssensor monteres og indkøres
 12. Der skrives en pilot der kan køre rundt om IAU's mur og den testes grundigt
 13. Skrive og tilpasse en pilot til banen i Aalborg
 14. Køre konkurrence i Aalborg på Dig og IT-messen - det gik fint, vi sluttede på en andenplads efter Crazy Ivan
 15. Gæsteoptræden på DTU Åbent Hus - Explore DTU
 16. Servo - kan vi undgå slør eller kræver det en ny mekanisk løsning? - Høp! længe leve tynd plast og tape!
 17. Liniesensorsoftware saneres og testes grundigt - skiftespor eller ikke skiftespor, vi skal køre rigtigt hver gang
 18. Finde ud af hvorfor liniesensoren nogen gange ikke booter - og tvinge den til det! - Løse forbindelser er aldrig godt i et clockkredsløb...
 19. Oscilloskopoptimering af liniesensor on-tider (før vi piner dem :-)
 20. Finde ud af om vi kan se den sorte streg med den nuværende liniesensor, hvis vi piner dioderne lidt mere
 21. Hvis ja, øge båndbredden mellem stor PIC og liniesensor - evt. bare udvide liniesensoren med en ekstra mode
 22. Skrive og tilpasse en pilot til banen på landingsbane A på DTU
 23. Når banen er blevet sat op, skal tiden bruges på TESTS og hastighedsoptimering!
 24. Køre konkurrence ved DTU Robocup
 25. Rydde op i CC5X's banker, så der er plads til at udvide de enkelte dele
 26. Opdatere Madam Skrald Builders Bonanza, så vi ikke går galt i byen igen med fx. liniesensorens serieludgang
 27. Overveje HiTech C-compiler - kan den generere ordentlig kode til alle 8 kb uden manuel vejledning, vil det vaere herligt
 28. Motordriver og -regulering optimeres - ikke nødvendigt til DTU Robocup, men en fordel i Aalborg
 29. Kan det i virkeligheden bedre betale sig at pensionere Madam Skrald II og i stedet bygge en III'er?

Hvis der skulle være tid til lidt ekstra:

 1. Portdetektor ombygges til at kunne køre baglæns og overleve porte der hænger for lavt (hint, hint til IAU)
 2. Forbedring af bumper så der er større chance for at vi detekterer det hvis vi rammer noget
 3. Kunne vi da måske overveje at tage en ny infrarød liniesensor op til overvejelse.
Sidst opdateret den 17. april 2002

Valid HTML 4.01! Valid CSS!